Sverige fick 2019 en exoplanet att döpa, tillsammans med planetens värdstjärna.
Här har du kunnat rösta om namn för både planeten och stjärnan, som idag har beteckningarna HD 102956 (stjärnan) och HD 102956 b (planeten).

Namn på planeten och stjärnan offentliggjordes kl 11:00 den 17 december 2019.

Stjärnan heter Aniara och planeten Isagel. Namnen ur Harry Martinsons dikt Aniara föreslogs av Lars Gottberg, Stockholm. Läs mer i pressmeddelandet.

Läs mer i våra pressmeddelanden:
17 december 2019 Sveriges planet – resultatet (efter kl 11:00)
11 juni 2019: Sverige får en planet att döpa
24 oktober 2019: Sveriges exoplanet: nu kan alla rösta om namnen

Resultatet offentliggörs den 17 december 2019.
Omröstningen stängdes den 11 november 2019.

Läs mer om planeten på Wikipedia

HD 1020956 b och dess värdstjärna enligt en rymdkonstnär. (Illustration: Livia Pietrow)

Fram till kl 19:04 den 11 november 2019 pågick omröstningen om de förslag som valts ut för att tävla.

Också i ett hundratal andra länder runt om i världen väljs nya namn för planeter runt andra stjärnor för att fira den Internationella astronomiska unionens hundraårsjubileum. I år fyller den Internationella astronomiska unionen (IAU) 100 år, och en del av firandet är den globala tävlingen IAU100 NameExoWorlds.

Varje land i världen får lov att ge ett populära namn till varsin exoplanet med tillhörande värdstjärna. Sverige har tilldelats ett planetsystem som ligger bland stjärnorna i Karlavagnen, i stjärnbilden Stora björnen.

Namnen på planeten respektive stjärnan som gick till omröstning var dessa:

Dunfin och Akka 
Isagel och Aniara
Ratatosk och Yggdrasil 
Skoll och Alfrödull
Tjovke och Naestie

Dunfin (planeten) och Akka (stjärnan) är två av gässen i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Ledargåsen Akka är döpt efter ett av Sveriges högsta fjäll, och Áhkká betyder gammal kvinna på lulesamiska

Isagel och Aniara är namn från Harry Martinsons episka Aniara. I dikten styrs den gigantiska rymdskeppet Aniara ut i världsrymden av piloten Isagel.

Yggdrasil är livets träd i den fornnordiska mytologin. Ratatosk är ekorren som är budbärare mellan trädets olika delar.

Alfrödull är solens vagn i fornnordisk mytologi och Skoll är vargen som jagar efter den.

Naestie är det sydsamiska ordet både för stjärna och för “björnens öga” i samband med traditionell björnjakt. Tjovke är sydsamiska för björnunge.

Namnen valdes ut från allmänhetens förslag av en expertjury med stöd av den Internationella astronomiska unionens kontaktpersoner för astronomisk outreach i Sverige.

Runt om i världen pågår just nu fler än hundra liknande omröstningar om respektive lands exoplaneter. Alla Sveriges grannländer ordnar också omröstningar.

Mer om planeten och stjärnan

Sveriges exoplanet har beteckningen HD 102956 b, och den upptäcktes 2010 av ett forskarteam som leddes av den amerikanske astronomen John Johnson. Planeten är en så kallad het Jupiter med en omloppsperiod på 6,5 dagar runt stjärnan HD 102956, som är något tyngre och större än solen. Stjärnans massa uppskattas vara 1,68 gånger solens och dess diameter är drygt 4 gånger solens.

Systemet ligger cirka 400 ljusår bort i stjärnbilden Stora björnen. Stjärnan kan ses från en mörk plats med en bra fältkikare eller mindre teleskop. Den ligger i mitten av Karlavagnen, nära stjärnan Megrez. Karlavagnen är en så kallad asterism som består av de ljusaste stjärnorna i Stora björnen; på engelska är den känd som the Big Dipper.

Mer om omröstningen

Omröstningen öppnade torsdagen den 24 oktober och stängde kl 19:04 den 11 november. Slutpunkten sammanföll med en av årets astronomiska höjdpunkter, Merkuriuspassagen, då planeten Merkurius under loppet av några timmar korsar solskivan.

Länkar

NameExoWorlds Sverige: http://www.rymdaret.se/exoplanet
IAU:s pressmeddelande om tävlingen: https://iau.org/news/pressreleases/detail/iau1908/
NameExoWorlds: http://nameexoworlds.iau.org/
IAU:s 100-års firande: https://www.iau-100.org/
Superrymdåret 2019 i Sverige: http://www.rymdaret.se
IAU:s nationella kontaktpersoner för astronomisk outreach i Sverige: http://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/popularvetenskap/Sidor/IAU-NOC-Sweden.aspx​

Kontakt

Robert Cumming, robert.cumming@chalmers.se, 070 4933114
kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium, Chalmers tekniska högskola, IAU:s nationella kontaktperson för astronomisk outreach i Sverige

Så väljer vi namn: frågor och svar om förslagsprocessen

När får vi reda på resultatet? De vinnande förslag skickas in till IAU, som granskar och kontrollerar att namnförslagen är i enlighet med IAU:s regler och principer för namngivning av himlakroppar och för den här tävlingen. När alla namn är godkända kommer de vinnande förslagen offentliggöras den 17 december kl 11:00 på en presskonferens i Paris, Frankrike.

Vilka ansvarar för detta? I varje deltagande land har en nationell kommitté utsetts av IAU:s nationella kontaktpersoner för utåtriktade kommunikation inom astronomi (IAU NOCs) för att genomföra tävlingen på nationell nivå. I varje land ansvarar en kommitté för att enligt en metod och riktlinjer som inrättats av IAU100 NameExoWorlds-styrelsen skapa förutsättningar för allmänhetens deltagande i tävlingen, sprida projektet i landet och upprätta ett röstsystem.

När togs emot namnförslagen? Från den 11 juni 2019 till och med den 22 september 2019 kunde man föreslå namn för planeten och stjärnan.

Hur gick förslagsprocessen till? För att kunna nominera behövde du vara boende i Sverige. När förslag registrerades lämnades du också en epostadress där du kan kontaktas. Förslagen bestod av två namn, ett för planeten och ett för stjärnan. Namnen skulle höra samman så att fler kan läggas till i framtiden om fler himlakroppar i systemet upptäcks. Namnförslagen fick följa IAU:s regler för namn för himlakroppar. Se nedan för mer om dem.

Vilka slags namn söktes? Namnen skulle helst vara namn på saker, människor, eller platser med långvarig kulturell, historisk eller geografisk betydelse. Namnen fick gärna knyta till stjärnbilden Stora björnen eller till Karlavagnen. Då 2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk uppmuntrade vi samisktalande att skicka in förslag på de samiska språken.

Vilka andra regler gällde för namnen? Här kommer några av reglerna.
Namnen bör vara mellan 4 and 16 tecken, gärna ett enda ord
* Namnen ska gå att uttala på något språk
* Namnen ska inte väcka anstöt
* Namnen ska inte vara samma som eller ligga för nära namn för befintliga astronomiska objekt
Namnen ska inte vara
* främst eller endast av kommersiell art
* namn på individer, platser eller händelser som främst är kända för politiska, militära eller religiösa aktiviteter
* namn på människor som dött under de senaste 100 åren
* namn på levande individer
* namn på organisationer med kopplingar till urvalet
* namn på husdjur
* påhittade namn (dvs nya eller uppfunna)
* akronymer eller bokstavsförkortningar
* namn i vilka siffror eller interpunktioner ingår (accenter godtas)
* namn som är främst kända som varumärken

logga IAU NameExoWorlds