Sverige har fått en exoplanet att döpa, tillsammans med planetens värdstjärna.
Här kan du föreslå ett namn för både planeten och stjärnan. Idag har de beteckningarna HD 102956 (stjärnan) och HD 102956 b (planeten).

Läs mer om planeten på Wikipedia

Klicka här för att skicka ett förslag

 

HD 1020956 b och dess värdstjärna enligt en rymdkonstnär. (Bildkredit: Livia Pietrow)

Så väljer vi namn: frågor och svar

Vilka ansvarar för detta? I varje deltagande land har en nationell kommitté utsetts av IAU:s nationella kontaktpersoner för utåtriktade kommunikation inom astronomi (IAU NOCs) för att genomföra tävlingen på nationell nivå. I varje land ansvarar en kommitté för att enligt en metod och riktlinjer som inrättats av IAU100 NameExoWorlds-styrelsen skapa förutsättningar för allmänhetens deltagande i tävlingen, sprida projektet i landet och upprätta ett röstsystem.

När kan jag föreslå namn? Från den 11 juni 2019 till och med den 22 september 2019 kan du föreslå namn för planeten och stjärnan.

Vilka får föreslå namn? För att kunna nominera bör du vara boende i Sverige. När du registrerar ett förslag lämnar du också en epostadress där du kan kontaktas.

Hur många namn ska jag föreslå? Ett förslag ska bestå av två namn, ett för planeten och ett för stjärnan. Namnen ska höra samman och ska gärna väljas så att fler kan läggas till i framtiden om fler himlakroppar i systemet upptäcks.

Hur ser ett bra namnförslag ut? Namnförslag måste följa IAU:s regler för namn för himlakroppar. Se nedan för mer om dem.

Vilka slags namn tänker vi oss? Namnen bör vara namn på saker, människor, eller platser med långvarig kulturell, historisk eller geografisk betydelse. Namnen får gärna knyta till stjärnbilden Stora björnen eller till Karlavagnen.

Går det bra med namn på samiska? Jajamen. Då 2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk uppmuntrar vi samisktalande att skicka in förslag på samiska.

Vilka andra regler gäller för namnen? Här kommer regler som kan hjälpa dig välja bra namn:
Namnen bör vara mellan 4 and 16 tecken, gärna ett enda ord
* Namnen ska gå att uttala på något språk
* Namnen ska inte väcka anstöt
* Namnen ska inte vara samma som eller ligga för nära namn för befintliga astronomiska objekt
Namnen ska inte vara
* främst eller endast av kommersiell art
* namn på individer, platser eller händelser som främst är kända för politiska, militära eller religiösa aktiviteter
* namn på människor som dött under de senaste 100 åren
* namn på levande individer
* namn på organisationer med kopplingar till urvalet
* namn på husdjur
* påhittade namn (dvs nya eller uppfunna)
* akronymer eller bokstavsförkortningar
* namn i vilka siffror eller interpunktioner ingår (accenter godtas)
* namn som är främst kända som varumärken

logga IAU NameExoWorlds